Uygulamanın Sistem Açılışında Tekrar Başlatılıması(Startup App)

Bir Uygulamanın Sistem Yeniden Başladığında Çalışır Hale Getirilmesi

Bir uygulama Android İşletim sistemi başlatıldığında çalışabilir duruma getirilebilir.Bunun için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

 1. Yeniden başlatılacak olan uygulama yazılır.Bu uygulama içerinde Broadcast sınıfından türetilmiş olan bir sınıf yazılır. onReceive metodu içerisinde aşağıdaki işlemler yapılır.

  [DROPBOX]054-BootAplication

  Boot sırasında dinleyici durumuna geçecek Register için intentFilter ismi aşağıdaki gibi olmalıdır:

  <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
  
 2. Bir uygulamanın Boot uygulaması olması için aşağıdaki izine sahip olması gerekmektedir.

  <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
  
 3. onRecive metodu içerisinde boot sırasında yapılacak işlemler yapılmalıdır.Örneğin burada activity'nin şu flagle başlatılmasınıa dikkat edilmelidir.

  public void onReceive(Context context, Intent intent)
  {
    Intent i = new Intent(context, MainActivity.class);
    i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  }

setOrderdBroadcast metodunun ikinci parametresi PERMISSIONS belirtir.Bu parametre ile verilen izne ilişkin bilgi bir izni belirtmektedir.Örneğin ikinci parametre android.permisson.INTERNET girilirse bu izne sahip olan processlere ilişkin register edilmiş receiverler erişebilmektedir.

this.sendOrderedBroadcast(intent, "android.permission.INTERNET");