Tarih Zamana İlişkin Gui Bileşenleri

[Dropbox]084-DateAndTimeControls

Androidde hazır halde bir takım zaman kontrolleri bulunmaktadır.

İkisi depricated olmak üzere 7 tane tarih ve zamana ilişkin kontroller bulunmaktadır.

TimePicker Kontrolü

TimerPicker sınıfının setIs24HourView metodu zamanın, 24 saatlik zaman dilimine göre gösterilmesini sağlar.TimerPicker sınıfının setCurrentHour , Minute , Second metodları depricated olmuştur.

Bunlar yerine setHour ve setMinute gibi metodlar kullanmaktadır.

setCurrentHour , setCurrentMinutemetodları kendi içerisinde herhangi bir taşma kontrolü yapmaz.

m_timePickerTest.setIs24HourView(true);
m_timePickerTest.setCurrentHour(9);
m_timePickerTest.setCurrentMinute(32);

DatePicker Kontrolü

DatePicker Kontrolü tarihe bağlı olan kontroldür. DatePicker Kontrolünün init metodu ilk değeri vermek için kullanılabilir.

init metodu ile tarih değiştikçe çağrılacak metoda ilişkin listener kurulabilir. Eğer listener istenmiyorsa bu durumda bu parametre null geçilebilir.

DatePicker sınıfının çeşitli get metodları bulunmaktadır.get metodlarıyla gün ay yıl gibi bilgiler tutabileceği en büyük ve en küçük değerlere ait bilgiler elde edilebilmektedir.

m_datePickerTest = (DatePicker)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_DATEPICKER_TEST);
m_datePickerTest.init(2016, 6, 15, null);

Anahtar Notlar:Javada tarihsel süreç içerisinde tarih zaman işlemlerine ilişkin bir çok sınıf eklenmiştir.Toplama bakıldığında kendi içerisinde bir takım problemler bulunmaktadır.Bu sınıfların kullanımındaki problemler dolayısıyla datePicker gibi kontroller kendi içerisindeki elemanları tekil verecek şekilde tasarlanmıştır.

Programcı istediği bir Date/Time Api'si kullanarak devam edebilir.

Sınıfın depricated olan metodları Integer sınıfından parametreli.Yeni sınıflar int türünden parametreli ve 24 saat üzerinden değerler almaktadır.İlk değer 0 son değer 23 şeklindedir.