OnSaveInstanceState & OnResoreInstanceState

Ekran döndürülürken activity için destroy metodu çağrıldığından bütün datalar yok edilir.Kaybolmasını istemediğimiz dataları önce kaydetmek gerekir.

Metodların Sırası

 • onCreate
 • onStart
 • onRestart - onRestoreInstanceState
 • onResume
 • onPause
 • onSaveInstanceState
 • onStop
 • onDestroy

Destroy edilmeden önce onSaveInstanceState metodu çağrılır. burada kaydedilecek olan datalar parametre olarak tanımlanan Bundle içerisine kaydedilir.

Kısayol olarak ; alt + instert >Override Methods >onRestoreInstanceState && onSaveInstanceState metodları seçilerek override edilir.

onSaveInstanceState Metodu

 • Bundlea kaydetme işlemleri

  • bundle.putInt("PEOPLESIZE", size);
  • bundle.putDouble("KEY" , 0.125);
  • bundle.putString("KEY" ,"DEGER");
  • bundle.putStringArray("KEY", strArray )
 • Bundle'a kaydedilen değerlerin key valuelerinin farklı olması gerekir.

 • Bir List,dizi kaydediliyorsa dizinin uzunluğu da kayıt edilmeli.

onRestoreInstanceState Metodu

 • bundle.get("KEY") ile Object geri döndürülür.
 • bundle.getInt("KEY") ile INT türünden değer alınır.
 • bundle.geStringArray("KEY") String dizisi döndürür.
 • bundle.getInt("KEY" , defaultVal); exception oluşmaması için KEY değeri içeride bulunamazsa defaultVal döner.

 • bundle.putStringArray("PERSON1" , personStr) diyerek person'un tuttuğu dataları önceden personStr String dizisine eklenir.Ve putStringArrayle "PERSON1" keyine atanmis olur. bundle.getStringArray("PERSON1") diyerek String[] elde edilir.


Örnek Kod

 • Person sınıfında TC Kimlik , isim , yaş bilgilieri tutuyo.
 • EditTextlere girilen datalar Kaydet butonuyla m_list içerisine kaydediliyo
 • Göster butonu m_list içerisindeki Personları ekrana basar.
 • EditTextler
  • MAINACTIVITY_EDITTEXT_CITIZENID tc kimlik no için
  • MAINACTIVITY_EDITTEXT_NAME isim girmek için
  • MAINACTIVITY_EDITTEXT_AGE yaşı girmek için
 • Butonlar
  • MAINACTIVITY_BUTTON_SAVE onClick metodu : saveClickedProc
  • MAINACTIVITY_BUTTON_SHOW onClick metodu : showClickedProc
 • onSaveInstanceState içerisinde
  • m_list.size bundle a yazıldı.Okuma sırasında kaç eleman okumak gerektiğini bilmek gerektiği için.
  • m_list içerisindeki her bir Persona ait datalar String dizisine kaydedilir.
  • Bu String dizisi de Person-1 Person-2 şeklindeki keylerle bundle a kaydedilir.
 • onRestoreInstanceState içerisinde
  • Size datasi LISTSIZE keyinden okunur.
  • Size kadar "Person-"+i keyleri okunur.String dizisi elde edilir.Her bir eleman sirasiyla citizen name ve age içerisine atılır.

activity_main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="org.csystem.mytestcode.MainActivity"
  android:orientation="vertical">


  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <EditText
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_EDITTEXT_CITIZENID"
      android:layout_weight="1"
      android:inputType="number"
      android:text="TC Kimlik"
      android:maxLength="11"/>

    <EditText
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_EDITTEXT_NAME"
      android:layout_weight="1"
      android:inputType="textAutoComplete"
      android:maxLength="10"
      android:text="Ad"/>

    <EditText
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:inputType="number"
      android:ems="10"
      android:text="Yas"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_EDITTEXT_AGE"
      android:layout_weight="1"/>

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_vertical">

    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="KAYDET"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_SAVE"
      android:onClick="saveClickedProc"
      />

    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="GOSTER"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_SHOW"
      android:onClick="showClickedProc"
      />
  </LinearLayout>

</LinearLayout>

MainActivity.java

package org.csystem.mytestcode;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import org.csystem.Person;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
{

  private EditText m_edittextName , m_editTextAge , m_edittextCitizenID;

  private List<Person> m_list;


  private void init()
  {
    gatherViews();
    m_list = new ArrayList<>();
  }


  private void gatherViews()
  {
    m_editTextAge = (EditText) this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_EDITTEXT_AGE);
    m_edittextName = (EditText) this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_EDITTEXT_NAME);
    m_edittextCitizenID = (EditText) this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_EDITTEXT_CITIZENID);
  }


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    this.init();

  }


  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle bundle)
  {
    super.onSaveInstanceState(bundle);

    int size = m_list.size();
    bundle.putInt("LISTSIZE", size);

    for(int i=0 ; i< size ;i++)
    {
      String[] personStr = new String[3];

      personStr[0] = m_list.get(i).getCitizenID();
      personStr[1] = m_list.get(i).getName();
      personStr[2] = String.valueOf(m_list.get(i).getAge());

      bundle.putStringArray("Person-" + i, personStr);
    }
  }


  @Override
  protected void onRestoreInstanceState(Bundle bundle)
  {
    super.onRestoreInstanceState(bundle);

    int size = bundle.getInt("LISTSIZE");
    for(int i=0 ; i< size ;i++)
    {
      String[] personStr =bundle.getStringArray("Person-"+i);
      m_list.add(new Person(personStr[0], personStr[1], Integer.parseInt(personStr[2])));
    }
  }  public void saveClickedProc(View v )
  {
    String name = m_edittextName.getText().toString();
    String id = m_edittextCitizenID.getText().toString();
    int age = Integer.parseInt( m_editTextAge.getText().toString());

    m_list.add(new Person(id, name, age));
    Toast.makeText(this , String.format("[%s] %s-%d",id , name, age ) , Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }


  public void showClickedProc(View v )
  {
    String toastmsg= "";
    for(Person p : m_list)
      toastmsg += p.toString()+'\n' ;

    Toast.makeText(this , toastmsg ,Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

Person.java

package org.csystem;

public class Person
{
  private String m_CitizenID;
  private String m_Name;
  private int m_Age;

  public Person(String citizenID , String name , int age)
  {
    m_CitizenID = citizenID;
    m_Name = name;
    m_Age = age;
  }

  @Override
  public String toString() 
  {
    return String.format("[%s] %s-%d",m_CitizenID , m_Name , m_Age);
  }

  public String getCitizenID(){ return m_CitizenID; }

  public void setCitizenID(String citizenID){ this.m_CitizenID = citizenID; }

  public String getName(){ return m_Name; }

  public void setName(String name){ this.m_Name = name; }

  public int getAge(){ return m_Age; }

  public void setAge(int age){ this.m_Age = age; }
}