Spinner View Control Elemanı

Örnek Kod : [Dropbox]028-Spinner

Spinner Kontrolü klasik Combox'ın Android'deki karşılığıdır.
Spinner Kontrolü için Spinner isimli sınıf kullanılmaktadır.
Spinner Kontrolü de bir Adapter yardımıyla çalışan Kontroller grubundandır.Yani AdapterView sınıfından türemiştir.

Spinner'a geçilecek Adapterin Resource paramtetresi android.R.simple_spinner_dropdown_item şeklinde geçilmelidir.
Burada Spinner kontrolünün seçili olan elamanı getSelectedItem ile elde edilebilir.
Bu metod Object türünden bir referans döndürür ve adapter sınıfının açılımına göre aşağı doğru dönüşüm yapılarak eleman elde edilir.

 public void onOkButtonClicked(View v) 
  { 
    String selectedItem = (String)m_spinnerCities.getSelectedItem(); 
    Toast.makeText(this, selectedItem, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
  }

Spinner Kontrolü içinde setOnItemSelectedListener ile spinnerin değişikliği algılanabilir.
Ayrıca onNothingSelected metodu hiçbir seçili eleman yoksa çağrılacak metoddur.
Bu metod örneğin Spinner kontrolünün tüm elmanları silindiğinde çağrılan bir metodur.

 m_spinnerCities.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() 
 { 

      @Override 
      public void onItemSelected(AdapterView ; parent, View view, int position, long id) 
      { 
        String selectedItem = (String)m_spinnerCities.getSelectedItem(); 
        Toast.makeText(getBaseContext(), selectedItem, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
      }

      @Override
      public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
      }
    });

[Dropbox]029-SpinnerCitySelection

Notlarım

029-SpinnerCitySelection Ne yapar?

1.Spinnerdan seçilen ile göre ilçeler spinnerını oluşturma

setPrompt() Prompt Mesajını yayınlar