View sınıfı android.view içerisindedir.

View : Her bir görsel elemana view denir . buton , checkbox ,editText gibi.

View group: görünür view elemanlarının grup halinde olanı denilebilir. RadioButton Group gibi.

Projelerde tercih ettiğimiz İsimlendirme

Button

 • Button sınıfı android.widget isimli sınıftan türetilmiştir.
 • C# daki gibi event yapısı yok.
 • Butona basılma durumunu ele alma 3 şekilde yapılabilir.

  • Listener sınıflarla yapılır. Android 1.5'den sonra C# daki yapıya benzer bir yapı getirildi.Butona ait Property'den onClick metodu tanımlanarak yapılabilir.

  • View.OnClickListener interface'ini destekleyen bir sınıf yazarak

  • MainActivity'ye View.OnClickListiner interface'i implemente edilerek

Butonun xml yapısı

 <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="New Button"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
 />

android:layout_width

 • fill parrent : deprecated
 • match parrent : layoutun boyutu kadar yap
 • wrap content : içerik kadar boyut oluştur.
 • inch, pixel, dpi da verilebilir.

android:id

 • android:id="@+id/MAINCACTIVITY_BUTTON_SEND" Elemana ait idnin verilmesi burada yapılır.İsimlendirme yaparken Activity adı , View elemanının cinsi gibi bilgiler ve elemanın görevi girilirse projede kolaylık sağlar. Stringin başlangıcındaki "@+id/" ise R sınıfının içinde verilen isimde veri elemanı generate et anlamına gelmektedir.

 • Verilen isimlendirme R sınıfı altında public static final int olarak sayısal bir değerin adı olarak tanımlanır.

 • Erişmek için R.id.MAINACTIVTY_BUTTON_SEND ile ulaşılabilir.


1. onClick Metoduyla Butonun Kullanımı

Bu yöntem tüm View elemanlarında geçerli değildir.

 • property'den onClick metodu eklenerek ya da
 • content_main.xml içersine ilgili butona android:onClick="<BUTONAAITMETOD>" eklenir.
 • MainActiviy içerisine metod , public void <BUTONAAITMETOD>(View v) olacak şekilde yazılır.

content_main.xml

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="BUTTON1"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:onClick="okButtonClick"
    />

MainActivity.java

package csd.samples.gui;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends AppCompatActivity
{
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  public void okButtonClick(View w)
  {
    Toast.makeText(this , "Basildi" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

Tek metodla birden fazla buton Handle etmek için

content_main.xml

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="OK"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_OK"
    android:onClick="ButtonClick"
    />

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="CLOSE"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_CLOSE"
    android:onClick="ButtonClick"
    />

MainActivity

  public void ButtonClick(View v)
  {
    switch(v.getId())
    {
      case R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_OK:
        Toast.makeText(this , "Ok butonuna basildi" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;

      case R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_CLOSE:
        Toast.makeText(this , "Close butonuna basildi" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
    }
  }

2. View.OnClickListener Interface'ini destekleyen bir sınıf yazarak

 • Button m_buttonStartStop yaratılır.
 • onCreate metodunda m_buttonStartStop'un ilk değer ataması findViewById(R.id.<BUTONID>)'nin döndürdüğü değerin (View) Buttona cast edilmesi ile yapılır.

 • Bu butonun setOnClickListener metoduna OnClickListinerInterface'ini destekleyen bir sınıf geçilir.

content_main.xml

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Start"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_STARTSTOP"
    android:layout_gravity="center_horizontal"/>

OnClickListiner'ın anonim yaratılmış hali

MainActivity.java

package csd.samples.gui;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
{
  private Button m_buttonStartStop;

  private void init()
  {
    m_buttonStartStop = (Button)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_STARTSTOP);

    View.OnClickListener listener = new View.OnClickListener() 
    {
      @Override
      public void onClick(View v)
      {
        m_buttonStartStop.setText(m_buttonStartStop.getText().toString().compareTo("Start") == 0 ? "Stop" : "Start");
      }
    };

    m_buttonStartStop.setOnClickListener(listener); 
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.init();
  }
}

OnClickListiner'ın ayrı bir classda implemente edilmiş hali

MainActivity.java

 private void init()
  {
    m_buttonStartStop = (Button)this.findViewById(R.id.R_id_MAINACTIVITY_BUTTON_STARTSTOP);
    m_buttonStartStop.setOnClickListener(new StartStopButtonListener());
  }


  class StartStopButtonListener implements View.OnClickListener
  {
    @Override
    public void onClick(View view)
    {
      m_buttonStartStop.setText(m_buttonStartStop.getText().toString().compareTo("Start") == 0 ? "Stop" : "Start");
    }
  }

3. MainActivity'ye View.OnClickListiner Interface'i implemente edilerek

 • 2.yöntemden farkı , yeni bir sınıf yazıp onun OnClickListiner'i desteklemesini sağlamak yerine direk MainActivity'i OnClickListiner'i destekler hale getirmek
 • MainActivity'ye OnclickListener'i implemente ediyoruz.
 • onClick metodunu override ediyoruz.
 • Butonun setOnClickListener metoduna OnClickListinerInterface'ini destekleyen (kendisini) this ile geçiyoruz.

content_main.xml

 <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="On"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_ONOFF"/>

MainActivity.java

package csd.samples.gui;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;


public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener
{
  private Button m_buttonOnOff;

  private void init()
  {
    m_buttonOnOff = (Button)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_ONOFF);
    m_buttonOnOff.setOnClickListener(this); //3.Yöntem
  }
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.init();
  }

  @Override
  public void onClick(View v)
  {
    m_buttonOnOff.setText(m_buttonOnOff.getText().toString().compareTo("On") == 0 ? "Off" : "On");
  }
}

EditText (TextBox)(Label)

 • Klavyeden yazı girişini sağlar.
 • android.widget.TextView sınıfından türetilmiştir.
 • android.widget paketi içerisindedir.
  Property'den inputType özelliğiyle kullanıcının sadece istenilen formatta giriş yapması sağlanır.

  • Plain Text : tüm karakterler girilebilir.
  • Person Name: sadece isim
  • email : email formatında
  • ...

activity_main.xml

  android:inputType="textAutoComplete"/> //tek giriş seçimi
android:inputType="number|numberSigned|numberDecimal" //birden fazla giriş için
 • maxLength : EditText'e girilecek olan yazının max uzunluğu
 • maxLines minLines : InputType Multiline seçildiğinde max ve min satır sayısı ile sınırlandırılabilir.

Örnek Kod

EditTexte girilen Text'i Butona basılınca Toast Mesaja yazdır.

content_main.xml

<EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Adinizi Giriniz"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_EDITTEXT_NAME"
    android:inputType="text"
    />


  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_OK"
    android:text="OK"
    />

MainActivity.java

package csd.samples.gui;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private EditText m_editTextTest;
  private Button m_button;

  private void init()
  {
    m_editTextTest = (EditText)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_EDITTEXT_NAME);

    m_button = (Button)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_OK);
    m_button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
    {
      @Override
      public void onClick(View v)
      {
        Toast.makeText(getBaseContext(), m_editTextTest.getText().toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    this.init();
  }
}

CheckBox & Switch(Andorid 4.0) Kontrolleri

 • Listener Interface'i CompoundButton.OnCheckedChangeListener
 • Override Edilmesi gereken metod (Ctrl+ O)
  public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b){}
  
 • CheckBox'ın setListener metodu switch.setOnCheckedChangeListener(this);.
 • onClickListiner ile de click metodu yazilabilir.Fakat Android'in Sürümlerinde tema değiştiğinde onClick metodu çalışmayabilir.
 • ID standarti burada da gecerli.
 • xml tarafindan ya da property sekmesinden default degeri degistirilebilir.
 • Screen Orientation'da son konumu kendisi saklar.Xml dosyasındaki tum durumlar otomatik saklanır.
 • Android'de 2 durum söz konusu
  • check
  • uncheck
 • Windows'ta 3 durum söz konusu
  • check
  • uncheck
  • undetermined belirsiz
 • boolean checkBox.isChecked(): check edildi mi
 • void checkBox.setChecked(Boolean b): true check , false uncheck yapar
 • switch1.setTextOff("Off"); false olduğundaki text
 • switch1.setTextOn("On"); true olduğundaki text

Örnek Kod

CheckBox değiştiğinde Toast mesajda checkBox stateini yaz.

 • CompoundButton.OnCheckedChangeListener implemente edilir.
 • onCheckedChanged metodu override edilir.
 • setOnCheckedChangeListener(this) ile Listener set edilir.
 • onCheckedChanged metodu içinde isChecked* ile checkBox kontrol edilir.

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout

  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="org.csystem.checkbox.MainActivity">


  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent">

    <Switch
      android:text="Switch1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_SWITCH_1"/>

    <Switch
      android:text="Switch2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_SWITCH_2"/>

    <Switch
      android:text="Switch3"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_SWITCH_3"/>
  </LinearLayout>

</LinearLayout>

MainActivity.java

package org.csystem.checkbox;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.Switch;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements CompoundButton.OnCheckedChangeListener
{
  private Switch m_switch1 , m_switch2 , m_switch3;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    init();
  }

  private void init()
  {
    m_switch1 = (Switch)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_SWITCH_1);
    m_switch2 = (Switch)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_SWITCH_2);
    m_switch3 = (Switch)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_SWITCH_3);

    m_switch1.setOnCheckedChangeListener(this);
    m_switch2.setOnCheckedChangeListener(this);
    m_switch3.setOnCheckedChangeListener(this);
  }

  @Override
  public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b)
  {
    Switch s = (Switch)compoundButton;
    Toast.makeText(MainActivity.this , s.isChecked()? s.getText()+" Acik" : s.getText()+" Kapali" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

Toggle

 • Açma Kapama işlemlerinde kullanılır.
 • Switch Benzeridir.
 • Listener Interface'i OnClickListener
 • toggle.getTextOn()//getTextOff xmlde ya da kodda verilen isimlendirmeleri almakta kullanılır.
 • toogleButton.toogle() diyerek durumunun değili alinanbilir.Butun iki durumlu kontroller icin gecerlidir.
 • boolean checkBox.isChecked(): check edildi mi
 • void checkBox.setChecked(Boolean b): true check , false uncheck yapar

Radio Group

 • Tüm Gui Sistemlerinde bulunur.
 • Birden fazla seçenekden sadece birinin seçilmesini sağlar.
 • Birden fazla oldugu icin gruplayabilmek adina RadioGrouplar vardir.

  • Fiziksel elemanlari gruplandirmak icin = Layout
  • Mantiksal gruplandirma yapmak icin = Viewgroup-Radio Group
 • listeneri RadioButton.OnCheckedChangeListener

RadioGroup

Kullanılacak olan radio butonlarını gruplamak için kullanılır.Ve hangi radio butonun seçildiğini bulmayı kolaylaştırmak içindir.

 • setOnCheckedChangeListener() ile Listineri set edilir.
 • OnCheckedChangeListener sınıfının metodu :

  public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int id)

  • id : hangi radioButton seçildiyse onun idsini veririr.
  • group : hangi radio grubundaki radiobutonun secildigini verir.

Seçili Radio Butonunu bulmanın kolay yolu

Seçili olan butonun id'sini almak için:

RadioButton kb = (radioGroup)this.findById(m_radioGroupMs.getCheckedRadioButtonId)

Seçili olmayan Radio Butonunu bulmanın kolay yolu

 • getChildCount ile RadioGroupun kac elemani oldugu alinir
 • getChildAt ile View turunden elemanlarina ulasilir.
for(int i=0 ; i< radiosGroup.getChildCount ; i++)
{
  RadioButton rb = getChildAt(i);
  if(!rb.isChecked())
    msg += rb.getText;
}

Test Sorusu Örneği

 • 4 Şıklı bir soru sorulsun ve cevap seçilip butona basılınca doğru yanlıs olarak cevaplansın
 • Seçilen her şıkta bir toast açılır ve seçilen şık ekrana yazıdırılır.
 • Cevabı göster butonuna basılınca seçilen cevap doğru mu yanlış mı kontrol edilir.

content_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="org.csystem.radiogroupsample.MainActivity"
  tools:showIn="@layout/activity_main"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="SORU : 3*4+2 = ?"
    android:id="@+id/textView"/>

  <RadioGroup
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_RADIOGROUP_QUESTION1">

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="A)18"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_RADIOBUTTON_A"/>

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="B)16"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_RADIOBUTTON_B"/>

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="C)14"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_RADIOBUTTON_C"/>

    <RadioButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="D)12"
      android:id="@+id/MAINACTIVITY_RADIOBUTTON_D"/>

  </RadioGroup>
  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="CEVABI GOSTER"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_SHOWANSWER"
    android:layout_gravity="center_vertical"/>

</LinearLayout>

MainActivity.java

package org.csystem.radiogroupsample;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;


public class MainActivity extends AppCompatActivity
{
  private RadioGroup m_radioGroup_question1;
  private Button m_button_showAnswer;

  private void InitializeComponent()
  {
    m_radioGroup_question1 = (RadioGroup)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_RADIOGROUP_QUESTION1);
    m_button_showAnswer = (Button) this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_SHOWANSWER);

    //RadioGroup icerisinde hangi RadioButton secilirse onu ekrana yazma Listineri
    m_radioGroup_question1.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int id)
      {
        RadioButton rb = (RadioButton) MainActivity.this.findViewById(id);
        Toast.makeText(MainActivity.this , String.format("Secilen şık:%s",rb.getText().toString()),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    //Butona tiklandiginda secilen cevapla dogru cevabi karsilastir ve ekrana yazdir.
    m_button_showAnswer.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view)
      {
        String msg = m_radioGroup_question1.getCheckedRadioButtonId() == R.id.MAINACTIVITY_RADIOBUTTON_C ? "Doğru Cevap" : "Yanlış Cevap";
        Toast.makeText(MainActivity.this , msg ,Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    InitializeComponent();
  }

}