Layout Manager Sınıfları

 • android.view.ViewGroup'tan türemiştir.
 • Genel olarak Container olarak düşünülebilir.
 • View elemanlarının görsel olarak nasıl görüneceğini ayarlar.
  • LinearLayout
  • TableLayout
  • GridLayout
  • RelativeLayout (View elemanlarının birbirlerine göre yerleşimi)
  • AbsoluteLayout kordinat sistemi (Android 1.5 deprecated olmuştur)

LinearLayout

 • İçerisindeki görsel elemanları doğrusal olarak organize eder.
 • orientation ekleme sırasında yatay(HORIZONTAL) ya da dikey(VERTICAL) olmasını sağlar.
 • gravity : View elemanının Text'inin konumu gibi.
 • layout_gravity : layouta eklenen View elemanının layout içindeki konumu. default değeri Left
 • layout_weight : önem sırası. View'in verilen değere göre oransal boyut farkı yaratma.

Örnek : Gravity Kullanımı

Butona her tıklandıgında gravitiyi değiştir.

content_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="org.csystem.linearlayoutsample.MainActivity"
  tools:showIn="@layout/activity_main">

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="GRAVITY"
    android:id="@+id/MAINACTIVITY_BUTTON_GRAVITY"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:onClick="ButtonGravityClicked"
    />
</LinearLayout>

MainActivity.java

package org.csystem.linearlayoutsample;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
{
  private Button m_button_gravity ;
  private int gravityCounter;

  private void init()
  {
    gravityCounter = 0;
    m_button_gravity = (Button) this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_GRAVITY);
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    this.init();
  }

  public void ButtonGravityClicked(View v)
  {
    gravityCounter = ++gravityCounter % 5;
    switch (gravityCounter)
    {
      case 0:
        m_button_gravity.setGravity(Gravity.LEFT | Gravity.CENTER);
        m_button_gravity.setText("LEFT");
        break;
      case 1:
        m_button_gravity.setGravity(Gravity.RIGHT | Gravity.CENTER);
        m_button_gravity.setText("RIGHT");
        break;
      case 2:
        m_button_gravity.setGravity(Gravity.TOP | Gravity.CENTER);
        m_button_gravity.setText("TOP");
        break;
      case 3:
        m_button_gravity.setGravity(Gravity.BOTTOM | Gravity.CENTER);
        m_button_gravity.setText("BOTTOM");
        break;
      case 4:
        m_button_gravity.setGravity(Gravity.CENTER);
        m_button_gravity.setText("CENTER");
        break;
    }
  }
}

Örnek : Layout_weight Kullanımı

Ekrandaki üç buton arasında boyut farkı yaratarak bir butonu ön plana çıkartma

content_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="csd.samples.viewweight.MainActivity"
  tools:showIn="@layout/activity_main">

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="New Button"
      android:id="@+id/button2"
      android:layout_weight="0.5"/>

    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="New Button"
      android:id="@+id/button3"
      android:layout_weight="1.0"/>

    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="New Button"
      android:id="@+id/button"
      android:layout_weight="0.5"/>
  </LinearLayout>
</LinearLayout>

TabelLayout

 • LinearLayout'dan türemiştir.
 • Satırlı sütunlu Layout
 • GridLayout gibi her sütündaki eleman sayısı eşit olmak zorunda değil.
 • stretchLayout View elemanlarını match parrent yapabilmek için

Örnek : 016-TableLayout

TableLayout içerisindeki editText'e ulaşarak içerisindeki text değilştirilir.

 • content_main.xml içerisinde
  • TableLayout
   • 1 . satır TableRow
    • TextView
    • EditText Kullanıcı adı isteyen
   • 2 . satır TableRow
    • TextView
    • EditText Şifre isteyen
 • TableLayout içerindeki ilk TableRow(satır) getChildAt(0) ile alınır.
 • Tablerow içerisindeki elemanlar getChildAt(i) ile gezilir ve edittext olan View bulunur.
 • bulunan editText içerisine random sayı atılır.

content_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="csd.samples.tablelayout.MainActivity"
  tools:showIn="@layout/activity_main">

  <TableLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:stretchColumns="2"
    android:id="@+id/TABLELAYOUT_TEST"
    >

    <TableRow
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
        android:text="KULLANIOI ADI"
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_column="0"/>

      <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/editText"
        android:layout_column="2"/>
    </TableRow>

    <TableRow
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
        android:text="ŞİFRE"
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_column="0"/>

      <EditText
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPassword"
        android:ems="10"
        android:id="@+id/editText2"
        android:layout_column="2"/>
    </TableRow>

  </TableLayout>
</LinearLayout>

MainActıvıty.java

package csd.samples.tablelayout;

import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TableLayout;
import android.widget.TableRow;
import android.widget.Toast;

import java.util.Random;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private TableLayout m_tableLayoutTest;

  private void init()
  {
    m_tableLayoutTest = (TableLayout)this.findViewById(R.id.TABLELAYOUT_TEST);

    TableRow tr = (TableRow)m_tableLayoutTest.getChildAt(0);

    EditText et = null;

    for (int i = 0; i < tr.getChildCount(); ++i) {
      View v = tr.getChildAt(i);

      if (v instanceof EditText)
        et = (EditText)v;
    }
    Random r = new Random();
    int val = r.nextInt(100);

    et.setText(String.valueOf(val));

    Toast.makeText(this, String.valueOf(val), Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    this.init();
  }

  @Override
  protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState)
  {
    //super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
  }
}