Activity Orientation Durumunun Belirlenmesi

Activitye ilişkin Orientation durumunun çeşitli şekillerde belirlenebilir.

 • AndroidManifest dosyası içierisinde Activity elemanının ilişkin Orientation bilgisi Orientation Attribute ile belirlenebilmekterdir.

  android:screenOrientation="portrait"

screenOrientation Attributenin en çok kullanılan elemanları Landscape ve Portraitdir. Aynı eleman grupların reversePortrait ve reverseLandscape gibi iki elemanı vardır.Bu değerlerin reversli versiyonları sola doğru işlemi reverse süz olanda sağa doğru dönüş işleminde kullanılmaktadır. Eğer screenOrientation değeri fullSensor ya da AndroidManifest de verilmezse cihazın aldığı konuma göre activity de özel olarak konum almaktadır.

 • Activity sınıfının setRequestedOrientation metoduyla dinamik olarak activitynin screenOrientation'u değiştirilebilir.

  setRequestedOrientation metodunun parametere değeri ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_XXX olarak geçilebilmektedir.

 • Bir activitiynin hangi orientationa sahip oldugu bilgisi resources sınıfın getConfiguration metodu ile elde edilebilir.Configuration alındnıktan sonra bu sınıfın orientation elemanınna bakılarak o anki activitynin durumu belirlenebilir.

 if (id == R.id.ACTION_CONFIGURATION) {
      Configuration c = this.getResources().getConfiguration();

      Toast.makeText(this, c.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE ? "Landscape" : "Portrait", Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

[Dropbox]045-ActivityOrientation