MediaRecorder Sınıfı ile Ses Kaydı

MediaRecorder sınıfı ile ses ile ilgili işlemler yapılabilir. Örneğin mikrofondan bir kayıt işlemi için, bu sınıf kullanılabilmektedir.

  • MediaRecorder sınıfının setAudioSource metodu ile sesin nereden alınacağına ilişkin kaynak belirlenebilir.(örn mikrofon)
  • setOutputFormat metodu ile sese ilişkin kaydedilecek ses dosyasının türü belirlenebilir.
  • setOutputFile metodu ile kaydedilecek yol ifadesi verilebilir.
  • prepare metodu ile tüm bu hazırlıklar başlatılabilir, daha sonra start ve stop metotları ile başlatılıp durdurulabilir, release metodu ile geri bırakma işlemi sağlanabilir. Eğer release yapılmazsa örneğin mikrofon kullanılıyor durumda olur başka bir program kullanamaz.

094-AudioRecording

Kaydetme işlemi durdurulduktan sonra MediaRecorder tekrar başlangıç konumuna getirilmelidir, eğer getirilmezse bir sonraki kayıt yapılamıyacaktır.

  • Media'ya ilişkin sınıflar genel olarak kendi asenkron akışını oluştururlar.

Ses Dosyalarının Oynatılması

Var olan bir müzik dosyasının oynatılabilmesi için MediaPlayer isimli bir sınıf kullanılabilir.

  • MediaPlayer sınıfının start isimli metodu ile çalma başlatılabilir.
  • MediaPlayer sınıfı çalma durdurulduğu zaman onComplitionListener arayüzünün onComplition metodu çağrılır. m_player.setOnCompletionListener\(this\);
  • MediaPlayer nesnesi MediaPlayer sınıfının create isimli bir metodu ile yaratılmaktadır.