Lambda İfadeleri

Tek bir abstract metodu olan İnterfaceleri anonim bir class olarak yazmakta kullanılabilir.

 • Tek abstract metoda sahip olan Interfacelere Fonksiyonel Interfaceler denir. Ve bunlar Lambda ifadeleri ile kullanılabilir.
 • Lambda ifadeleri içerisinde tanımlandığı bloğun içindeki veri elemanlarına erişebilir.

Fakat erişimde bulundugu veri elemanının Final olması zorunludur(Effectively Final).Sebebi Lambda ifadesinin ne zaman çagrılcağı belli olmadığı için o değişkenin değerinin lambdadan sonra kullanılmasını engellemek içindir.

 • Eğer böyle bir veri elemanı kullanılacaksa bu eleman okunurluk açısından direk Final olarak bildirilmesi iyi bir taktiktir.
 • Listener interfacelerinde onClick tarzı tek bir metod override edilirken sıklıkla kullanılır.

Farklı parametre almalarından dolayı 8 farklı tanımı mevcuttur.

Parametresiz metodları için

 • ()->
IX ix = () -> System.out.println();
 • ()->{}
IX ix = () ->
{
 System.out.println();
 //...
};

Parametreli metodlar için

 • a->

  IX ix = (a,b) -> a+b;// parametre isimlerini bu kullanımda a,b yap
  //Parametre olarak verilen degerleri (a ve b yi) topla
  
 • a->{}

  IX ix = (a,b)-> 
  {
   a+b;
   System.out.println(a + "+" + b + "=" a+b);
  };
  
  • a ve b nin faaliyet alanı ok işaretinin sağıdır.

  • Lamda ifadesi yazılırken parametre adının (a , b) şekilnde belirtilmesinin sebebi Lambda ifadesi içerisinde bu parametreleri kullanabilmektir.

  • Tek satır olan ifadelerde geri dönüş değeri olan metodlarda return kullanmamıza gerek yoktur.

 • (paramatre listesi)->

 • (paramatre listesi)->{}

 • (Parametre< Tur >)->

 • (Parametre< Tur >)->{}

Örnek

Lambda ifadesiyle kullanım


public static void main(String []args)
{
  Ix ix = () -> {System.out.println("foo"); return10;};
  ix.foo();
}

interface IX
{
  int foo();
}

Lambda ifadesi yerine Anonim Sınıfla kullanım


public static void main(String []args)
{
  Ix ix = new anonimClass(){
    @Override
    public int foo()
    {
      System.out.println("foo");
      return10;
    }
  };
  ix.foo();
}


interface IX
{
  int foo();
}

Butonun OnClickListener Kullanım Örneği

Lambda İfadesiyle kullanım

private void init()
{
  m_buttonTest = (Button)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_OK);

  m_buttonTest.setOnClickListener((view)->Toast.makeText(MainActivity.this , "Buton Tiklandi", Toast.LENGTH_SHORT).show());

}

Anonim Sınıfla kullanım

  private void init()
  {
    m_buttonTest = (Button)this.findViewById(R.id.MAINACTIVITY_BUTTON_OK);
    m_buttonTest.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view)
      {
        Toast.makeText(MainActivity.this , "Buton Tiklandi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }